Jongdementie.info wordt levendig gehouden door vier organisaties die de handen in elkaar sloegen met als doel grensoverschrijdende informatie en advies over jongdementie te verstrekken. Dit zijn:

ED Vlaanderen rgb 72dpi

Partnerorganisatie, erkend door de Vlaamse overheid. Ondersteunt zorg en begeleiding van personen met dementie en hun omgeving binnen de professionele Vlaamse zorg- en begeleidingscontext. Coördinatie van www.jongdementie.info.

Memo quadri 72 dpi

Partnerorganisatie, erkend door de Vlaamse overheid, actief in Vlaams-Brabant voor de zorgregio’s Leuven en Brussel. Gespecialiseerde kennisopbouw rond dementie op jonge leeftijd.

 

A100 alzheimercentrumlimburglzheimer Centrum Limburg bevordert het verkrijgen, toepassen en verspreiden van kennis over gezond cognitief verouderen, vergeetachtigheid en dementie. In het centrum werken medewerkers van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (poli psychiatrie en psychologie) en onderzoekers van Maastricht University en RIAGG Maastricht. Het centrum bevindt zich in Maastricht en tekende verantwoordelijk voor de NeedYDstudie (2013) waarop momenteel een vervolgonderzoek bezig is, daarnaast is Maastricht University betrokken bij RHAPSODY, een grootschalig onderzoek naar zorgverbetering voor patiënten met dementie op jonge leeftijd.

 

Logo liga nieuwPatiënten- en vrijwilligersvereniging van, voor en door familieleden en mantelzorgers van (jonge) personen met dementie. De Liga is het aanspreekpunt voor personen met dementie, hun mantelzorgers, andere naasten én familiegroepen (lotgenotencontact). Als Vlaamse vleugel van de Ligue Nationale Alzheimer Liga is de Vlaamse Alzheimer Liga actief in alle Vlaamse provincies. De Vlaamse Alzheimer Liga heeft een specifieke werking rond jongdementie.

 

100 alzheimercentrumlimburgOrion ism PGN is een partnerorganisatie, erkend door de Vlaamse overheid, actief in Antwerpen voor de zorgregio’s Antwerpen en Mechelen. Binnen dit regionale expertisecentrum dementie is er specifieke interesse, aandacht en expertise inzake dementie op jonge leeftijd. Jongdementie vormt de rode draad doorheen verschillende projecten, waarbij intensief samengewerkt wordt met andere partnerorganisaties.

Jongdementie.info ontstond als een idee van de werkgroep jongdementie Vlaanderen (en bij uitbreiding Nederland) en ligt ook in het verlengde van het boek ‘Dementie op jonge leeftijd’ (De Vugt, Janssens, 2014). De website werd grafisch ontwikkeld door Nina Van Goeye, grafisch vormgeefster en zelf betrokken bij de problematiek als dochter van een vader met jongdementie.