Doe mee! Wetenschappelijk onderzoek gaat niet zonder de vrijwillige medewerking van mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

1. Gezocht 100 mantelzorgers van jonge mensen met dementie. Het is belangrijk dat het professionele zorgaanbod goed aansluit bij uw wensen en voorkeuren. Als zorgorganisaties inzicht hebben in wat deze voorkeuren en wensen zijn, kunnen zij hun zorg en dienstverlening verbeteren.

Bent u mantelzorger van een persoon met dementie op jonge leeftijd die nog thuis woont, dan vraag ik u dringend om hulp. Klik hier voor meer info.

 

doemee2. Het onderzoek naar jongdementie van professor Christine Van Broeckhoven (Universiteit Antwerpen en VIB), focust op de bijdrage van genetische risicofactoren als bijdrage tot het ontstaan van de ziekte. Dit onderzoek vereist de deelname van grote groepen van patiënten met verschillende ziektebeelden van jongdementie, zoals de ziekte van Alzheimer, frontaalkwabdementie en Lewy Body of Parkinson dementie. Ook zeldzame families met een erfelijke vorm van jongdementie kunnen deelnemen aan het onderzoek. Het ontrafelen van deze genetische oorzaken is van belang voor het begrijpen van de aanvang en het verloop van het ziekteproces maar ook voor een betere klinische diagnose van het ziektebeeld. Deelname is eenvoudig en omvat enkel een bloedafname voor DNA. 

Interesse? Klik hier voor meer info.

 

3. Mady Browaeys Fonds voor onderzoek naar Frontotemporale Degeneratie

Het Mady Browaeys Fonds aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van onderzoek binnen het domein van de frontotemporale degeneratie (FTD).
Dit behelst onder meer het onderzoek naar:

• de ontrafeling van ziektemechanismen van FTD en de daaruit voortkomende afasie en persoonlijkheidsveranderingen;
• de ontwikkeling van nieuwe diagnostische technieken;
• een betere zorg voor patiënten met FTD en hun naasten;
• het betalen van onderzoeks- en administratief personeel, het inrichten of helpen inrichten van symposia, het uitnodigen van sprekers, het toekennen van beurzen, het uitnodigen van gekwalificeerde navorsers naar de KU Leuven.

De verantwoordelijke voor dit fonds is prof.dr. Rik Vandenberghe, kliniekhoofd van de geheugenkliniek in het UZ Leuven.

Interesse om dit fonds te steunen? Klik hier voor meer info.

4. Wilt u deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek van het Alzheimer centrum Limburg?

 

 

 

 

Één van onze nieuwe landelijke projecten is Inlife: een nieuwe online methode om mantelzorgers van mensen met dementie op een positieve manier te ondersteunen, zodat zij midden in het leven kunnen blijven staan.

Kijk voor meer informatie op: https://www.myinlife.nl

Meldt u gratis aan op de website dan ontvangt u een waaier met 10 tips voor mantelzorgers cadeau.

Blijf op de hoogte van ons werk
Wilt u graag op de hoogte blijven van onze onderzoeksprojecten of wilt u graag met ons meedenken. Ga dan naar de volgende link en vermeld dat je geïnteresseerd bent: http://www.alzheimercentrumlimburg.nl/contact/