Vasculaire dementie

Van vasculaire dementie wordt gesproken wanneer doorbloedingsstoornissen in de hersenen leiden tot problemen. Het komt vaak voor en vooral gaat geregeld samen met de ziekte van Alzheimer. Ongeveer 15-20% van de dementie patiënten wordt ermee gediagnostiseerd. Vasculaire dementie is een overkoepelende term voor verschillende aandoeningen en het klachtenpatroon is afhankelijk van de plaats en de ernst van de doorbloedingsstoornissen. Klachten kunnen voorkomen in de volgende gebieden: geheugen, taal, waarneming, handelen en moeilijkheden met plannen. Door de afname in bloedtoevoer naar deze gebieden, zullen er hersencellen afsterven. Het klachtenpatroon bij vasculaire dementie varieert dus in verloop en symptomen.

Er zijn 3 typen pathologisch letsel die alle drie een ander klinisch beeld laten zien. Bij een afwijking aan de grote bloedvaten, ook wel een multi-infarctdementie (MID), zijn de infarcten verspreid over de gehele hersenen. Hierbij ontstaat de dementie abrupt en wordt het cognitieve verval afgewisseld met heldere momenten. De klachten die voorkomen zijn meestal evenwichts- en coördinatie problemen, stemmingsstoornissen, taalproblemen, waarnemingsproblemen en wisselend geheugenverlies. Tevens treden vaak stemmingsstoornissen op, waarbij de persoon met dementie emotioneel labiel of depressief is.

Bij een strategisch-infarctdementie (SID) wordt een groot bloedvat op een belangrijke locatie getroffen. Het klinisch beeld van deze soort is afhankelijk van de locatie van het infarct. De klachten komen vrij abrupt en gaan meestal niet samen met gedeeltelijk herstel. Een afwijking aan de kleine bloedvaten kan ontstaan door erfelijke afwijkingen of vanwege een te hoge bloeddruk.

Wanneer er sprake is van een subcorticale vasculaire dementie (SVD), ook wel de ziekte van Binswanger, is de start van de dementie onduidelijk en sluipend met een trage progressie. Vroeg in de ziekte wordt de persoon met dementie in zekere mate onzelfstandig doordat het plannen en het vermogen om dingen te organiseren verloren gaat. Problemen treden ook op in de aandacht, het geheugen en de taal. In een verder stadium wordt persoon met dementie volledig afhankelijk van zijn omgeving. Naast het verlies van controle over activiteiten, verliest men ook de controle over emoties en gepast sociaal gedrag en kan de persoon met dementie apathisch worden. Opvallend is dat er weinig neurologische problemen zijn. Hoewel er heel wat onderzoek naar medicijnen wordt gedaan, is er op het moment nog geen concrete behandeling voor vasculaire dementie, wel is het mogelijk om de klinische symptomen te bestrijden en de voortgang te remmen. Men kan de onderliggende vasculaire problemen behandelen om zo verdere schade tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld met een behandeling tegen vaatverstoppingen. Tegen de gedragsproblemen kunnen tevens medicijnen ingezet worden, hoewel vanwege de negatieve bijwerkingen deze behoedzaam gehanteerd dienen te worden.

Vasculaire dementie komt bij zowel mannen als vrouwen voor, maar vaker bij mannen. De kans om vasculaire dementie te ontwikkelen neemt toe naarmate je ouder wordt. Andere risicofactoren zijn: een hoge bloeddruk (hypertensie), een verhoogd cholesterol en hyperhomocysteïnemie (een stofwisselingsziekte).