Parkinsongerelateerde dementie

Omdat de motorische stoornissen het meest dominant zijn bij de ziekte van Parkinson heeft onderzoek zich in eerste instantie vooral daarop gericht. Maar naast stijfheid, bewegingsarmoede en tremoren kunnen ook stoornissen in het cognitief functioneren ontstaan. Bij een minderheid van de mensen met de ziekte van Parkinson ontwikkelt zich dementie. Hierbij staan traagheid, initiatiefverlies, overzichtsstoornissen, stoornissen in de planning en oordeelsstoornissen op de voorgrond. Daarnaast kan er een achteruitgang van oriëntatie en het geheugen ontstaan evenals achterdocht (soms veroorzaakt door de medicatie).

Andere psychiatrische stoornissen, zoals wanen, angst en depressie zijn ook veel voorkomend. Risicofactoren voor dementie bij de ziekte van Parkinson zijn hoge leeftijd en ernstige motorische afwijkingen. Een behandeling om de ziekte te genezen is er niet, hoewel er in beperkte mate mogelijkheden zijn de symptomen te behandelen. Het dementieproces is sluipend en langzaam progressief  met aanvankelijk vaak tijdelijke episodes van slechtere cognitieve functies.