Lewy body dementie

Deze vorm van dementie kenmerkt zich door voortschrijdende cognitieve achteruitgang met stoornissen in uitvoerende taken en uitgesproken visuospatiele stoornissen (bijvoorbeeld het natekenen van een ingewikkeld figuur). In een vroeg stadium zijn er aandacht stoornissen en beperkingen in het probleem oplossen. Deze stoornissen veroorzaken al in een vroeg stadium een beperking van het sociaal en beroepsmatig functioneren. Uitgesproken geheugenstoornissen kunnen in het begin ontbreken, en als ze aanwezig zijn, dan bestaan ze uit vergeetachtigheid, waarbij de herkenning van feiten, voorwerpen wel intact is. De ernst van de cognitieve stoornissen is erg wisselend en kan van het ene op het andere moment verschillend zijn.

Personen met Lewy Body dementie hebben vaak excessieve slaapbehoefte wanneer ze in een niet stimulerende omgeving zijn. Ook is er vaak sprake van visuele hallucinaties (dit zijn meestal levendige maar niet reële beelden, zoals het zien van mensen die er niet zijn). Naast deze cognitieve verschijnselen zijn er ook lichamelijke symptomen die lijken op symptomen van de ziekte van Parkinson (stijfheid, traagheid van bewegen, tremoren) en zijn er regelmatig valincidenten.

De ziekte van Lewy body krijgt steeds meer aandacht, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over de behandeling ervan. Er komen tegenstrijdige resultaten naar voren uit onderzoek naar de behandeling van de parkinsonachtige symptomen. Het probleem bij sommige antiparkinsonmiddelen is dat ze kunnen leiden tot verwardheid, wanen en hallucinaties. Hierbij moet een afweging gemaakt worden tussen het effect op mobiliteit en het risico op negatieve bijwerkingen. Aan de andere kant is het zo dat bepaalde klassieke medicijnen die tegen verwardheid en psychose worden ingezet, de zogenaamde neuroleptica, een negatief effect hebben op de beweeglijkheid. Tevens is aangetoond dat bepaalde medicijnen die aanvankelijk voor de ziekte van Alzheimer werden ontwikkeld een positief effect kunnen hebben op de hallucinaties en cognitieve fluctuaties.