Het recht op het neerleggen van een klacht

Naast het bemiddelen van je concrete klacht heeft de ombudspersoon nog een reeks algemene en preventieve taken, namelijk:

  • alle patiënten informeren over de organisatie van de ombudsdienst en het verloop van een klachtenprocedure,

  • werken aan een betere communicatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar zodat er minder klachten komen,

  • een jaarverslag opstellen met een overzicht van het aantal klachten, de inhoud ervan en het resultaat van de bemiddeling en

  • aanbevelingen formuleren om de aanleidingen voor klachten te verhelpen.

Afhankelijk van de persoon of dienst waarover je een klacht hebt, kan je terecht bij een lokale ombudsdienst in het ziekenhuis, een externe ombudsdienst binnen de geestelijke gezondheidszorg of bij de federale ombudsdienst.

 

Je hebt een klacht over een ziekenhuis

Ieder ziekenhuis moet een ombudsdienst hebben. Met elke klacht over de opname of de behandeling kan je er terecht. De ombudspersoon zal proberen samen met jou een oplossing te vinden.

Een klacht kan heel delicaat zijn. Een ombudsdienst heeft dan ook geen eenvoudige taak. Om de dienst goed te laten werken, moet het ziekenhuis een aantal randvoorwaarden vervullen. Zo moeten alle patiënten informatie krijgen over het bestaan en de werking van de ombudsdienst, bijvoorbeeld aan het onthaal of op de website. De ombudsdienst moet ook ongehinderd contact kunnen opnemen met iedereen die bij de klacht betrokken is en de klachten moeten behandeld kunnen worden binnen een redelijke termijn. Het is belangrijk dat de ombudsdienst in alle onafhankelijkheid kan functioneren.

De mensen die er werken moeten in alle openheid en zonder inmenging hun taken als ombudspersoon kunnen uitvoeren.

 

Je hebt een klacht over een psychiatrisch ziekenhuis

Een psychiatrisch ziekenhuis kan zelf een ombudsdienst organiseren of gebruik maken van de externe ombudsdienst van de Overlegplatforms in de Geestelijke Gezondheidszorg. Je kan in elke provincie zo’n externe ombudsdienst vinden. Voor de contactgegevens van de verschillende ombudspersonen kan je terecht op de website www.ombudsfunctieggz.be.

Je kan ook bij de externe ombudsdienst binnen de geestelijke gezondheidszorg terecht met een klacht over beschut wonen of een psychiatrisch verzorgingstehuis.

Wanneer je een klacht hebt over de opname of behandeling in een PAAZ kan je terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.

 

Je hebt een klacht over een ambulante zorgverstrekker

Voor klachten over zorgverleners zoals huisartsen, tandartsen, verpleegsters aan huis, apothekers, … bestaat geen specifieke ombudsdienst. Je kan met klachten over deze zorgverleners terecht bij de federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’. Deze ombudsdienst heeft dezelfde taken als de andere ombudsdiensten.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Cel Patiëntenrechten
Federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
Nederlandstalige federale ombudspersoon
Tel.: 02 524 85 20
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klacht over de werking van de ombudsdienst van het ziekenhuis

Als je niet tevreden bent over de werking van de ombudsdienst van het ziekenhuis kan je met je klacht terecht bij de inspectiediensten van de Gemeenschappen en Gewesten. Deze diensten moeten toezien op de naleving van de ziekenhuisnormen en zijn daarom bevoegd voor de controle van lokale ombudsdiensten.

Zorginspectie Vlaanderen

Koning Albert II-laan 35 bus 31
1030 Brussel
Tel.: 02 553 34 34
Fax: 02 553 34 35
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Het Fonds voor de Medische Ongevallen

Als je meent het slachtoffer te zijn van medische schade, al dan niet omwille van een medische fout, kan je ook terecht bij het Fonds voor de Medische Ongevallen – of kortweg het FMO – voor advies en eventueel een vergoeding. Zo kan je de vaak trage en kostelijke procedures voor de rechtbank voor schadevergoeding vermijden. Meer informatie kan je vinden op de website van het FMO: www.fmo.fgov.be