Nieuw baanbrekend boek over dementie.


‘Ik heb dementie’ is een uniek boek; het is het eerste boek waarin een groep ervaren dementiepatiënten tips aan lotgenoten geeft. Zij doen dit in de vorm van 50 openhartige brieven, vol persoonlijke ervaringen en praktische tips.

“Maatschappij, ga anders met ons met dementie om!”
Dat is één van de centrale boodschappen die mensen met dementie verwoorden in het recent gelanceerde boek ‘Ik heb dementie’.

Vrienden die niet meer komen, mensen die je gaan betuttelen, zorgverleners die alles over gaan nemen. Het zijn enkele voorbeelden van waar de briefschrijvers last van hebben. “Tussen diagnose en overlijden zitten vaak vele jaren. Schrijf ons niet te snel af.”

De briefschrijvers wijzen in hun boek niet alleen naar anderen. Eén van de andere rode lijnen die uit de 50 brieven komt, is dat je als persoon met dementie zelf bepaalt hoe je met de ziekte omgaat. In hoe dat door deze briefschrijvers gedaan wordt, zitten grote verschillen. Sommige mensen gaan meer reizen, anderen zoeken het meer in spiritualiteit. Weer anderen worden actief als vrijwilliger in de maatschappij, bijvoorbeeld via DemenTalent.

Het boek is samengesteld door Marcel Olde Rikkert en Ruud Dirkse. Marcel is hoogleraar Geriatrie en directeur van het Alzheimercentrum van het RadboudMC in Nijmegen (Nederland). Ruud is directeur van zorginnovatiebureau DAZ en betrokken bij diverse vernieuwingsprojecten in de dementiezorg. Marcel en Ruud hebben een gezamenlijke missie met dit boek: aandacht vragen voor de kracht die ook na een diagnose dementie bij mensen aanwezig is.

‘Ik heb dementie’ is een uniek boek; het is het eerste boek waarin een groep ervaren dementiepatiënten tips aan lotgenoten geeft. Zij doen dit in de vorm van 50 openhartige brieven, vol persoonlijke ervaringen en praktische tips. Een boek door en voor mensen met dementie, dat ook aan hun ondersteuners - familie, vrienden en professionals - veel nuttige inzichten verschaft.

Bij het boek hoort een website: www.ikhebdementie.nl (Nederland) en www.ikhebdementie.be (België). Hier zijn onder andere enkele filmpjes van briefschrijvers te zien of gedichten te lezen die briefschrijvers hebben geschreven.

Patrick (57j) en Piet (61j) schreven in dit boek ook een brief aan een lotgenoot. Bekijk hier het interview met Piet en de brief die Patrick schreef.