maestrostromae2


Vereenvoudigde boekenreeks helpt mensen met beginnende dementie

‘Simplified stories’ is het nieuwe initiatief van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw in samenwerking met het regionaal expertisecentrum dementie Paradox en professor Sebastiaan Engelborghs (Universiteit Antwerpen). Een vereenvoudigde boekenreeks die mensen met beginnende dementie aanmoedigt om te blijven lezen.

Het eerste boek in de reeks Simplified Stories is een aangepaste versie van de biografie, Maestro Stromae, over het leven van popster Paul Van Haver. De herwerking gebeurde door communicatiebureau DDB. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel, op standaardboekhandel.be en via http://www.borgerhoff-lamberigts.be/boeken/p/detail/maestro-stroma-simplified-stories.

Simplified Stories
Het idee is even simpel als doordacht: door een boek te vereenvoudigen zijn er minder elementen om te onthouden. We behouden tegelijk de kern van het verhaal en het boek blijft perfect op zichzelf bestaan. De lay-out, het lettertype en de opbouw werden aangepast. En elk hoofdstuk kreeg afzonderlijk nog een korte samenvatting.

Maestro Stromae

Het boek is uitgegeven door de bekende uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, die koos voor ‘Maestro Stromae’ van Peter Verbruggen. Hilde Lamers: “Stromae is nauwelijks uit de pers geweest. Een vereenvoudigd boek helpt mensen met beginnende dementie dan om op de hoogte te blijven van de actualiteit. Stromae is niet alleen een gespreksonderwerp, kinderen en kleinkinderen kunnen het boek ook samen lezen met de persoon met dementie.” Zowel in het binnen- en buitenland scoort het boek bijzonder goed.

Concreet
Vereenvoudigde stijl
•Geen moeilijke woorden. Zonder dat de lezer het gevoel krijgt dat het té makkelijk is.
•Kortere zinnen.
•Geen lange hoofdstukken.
•In totaal hebben we 7.738 woorden geschrapt. Dat is 37% van het boek.
•Maximum 4 hoofdpersonages

Logische opbouw
•Een logische opbouw zodat de lezer in een chronologische lijn het verhaal voor zich heeft.

Overzichtelijke lay-out
•Grotere en beter leesbare typografie.
•Meer witregels tussen de alinea’s.
•Minder tekst op 1 pagina.
•Foto’s, zodat de lezer zich het verhaal beter kan inbeelden.
•Duidelijk aanduiden in welk hoofdstuk de lezer aan het lezen is.

Geheugensteuntjes
•Een korte samenvatting (gemiddeld 66 woorden) van het vorige hoofdstuk aan het begin van ieder volgend hoofdstuk.
•Op iedere pagina onderaan één zin (gemiddeld 7 woorden) die samenvat waarover de pagina gaat.

Enkele getuigenissen:
‘Maestro Stromae’ als eerste boek in de reeks ‘Simplified Stories’ werd reeds door verschillende personen met dementie gelezen. We mochten van hen én van hun naasten reeds mooie reacties en felicitaties ontvangen. Zo getuigt Patrick, een persoon met jongdementie.

De zin onderaan iedere pagina is heel goed, die lees ik eerst voordat ik de hele pagina lees, het zorgt tevens voor een korte rust/tussenpauze waardoor het lezen voor mij minder vermoeiend is en je na een langere pauze de draad gemakkelijk terug opneemt, je hoeft dus niet zoals in een normaal boek een heel hoofdstuk te lezen, wat bij mij trouwens toch niet meer lukt...Zo kun je ook na iedere pagina gemakkelijk stoppen met lezen omdat iedere bladzijde een geheel vormt, door deze opbouw van het boek kun je ook de foto's in detail bekijken en dan zo weer verder lezen.
Besluit: nadat ik uit frustratie al mijn boeken heb weggedaan omdat ik het verhaal niet meer begreep, beleef ik met dit boek voor het eerst terug plezier aan het lezen, het verdient dan ook als eerste terug een plaats op mijn boekenplank.
Patrick, maandag 14 maart 2016

Een andere persoon met jongdementie die geen echte lezer is en al ruim een jaar niet meer leest 'omdat het toch niet lukt', zei trots na de 2e dag dat het boek al bijna uit was. Hij was erin beginnen te lezen en kon niet stoppen.

Filmpjes
Bekijk hier een filmpje waarin Kristof (61j) vertelt wat het boek voor hem betekent.

Bekijk hier een filmpje waarin getoond wordt hoe dit boek tot stand kwam (Engelstalig).