Opstart zorgcirkels jongdementie regio Leuven

In Leuven werd recent het startschot gegeven van een gloednieuw project: de zorgcirkels jongdementie. Na meer dan tien jaar baanbrekend werk, worden de eerste sporen van een aanbod op maat van mensen met jongdementie in het zorglandschap zichtbaar.

Annemie Janssens van het regionaal expertisecentrum dementie Memo schetste voor de groep aanwezigen uit de thuis- en residentiële zorg de noden van jonge mensen met dementie. De tijd dat er geen aanbod is, ligt gelukkig achter ons. Rita getuigde als weduwe van een persoon met jongdementie. Treffend was de moeilijke weg naar diagnosestelling en de impact hiervan op het gezin: psychologisch en sociaal. De zoektocht naar ondersteuning bleek geen evidentie.

Katja Van Goethem gaf meer uitleg bij het doel van de zorgcirkels jongdementie: samen sterk rondom de persoon met jongdementie en zijn familie. Men wil uitgaan van het bestaande zorgaanbod en dit eerst en vooral rond Leuven uitbouwen. Een sterke eerstelijnszorg (apotheker, kinesist, thuisverpleging, ...) is daarbij essentieel. Els Van Weert van Landelijke Thuiszorg gaf toelichting over hun aanbod. Een zorgbegeleider jongdementie zal worden ingeschakeld om maatwerk te leveren op gebied van emotionele en praktische ondersteuning.

Jan Vanwezer, dagelijks verantwoordelijke van WZC De Wingerd, vatte de organisatie samen als visie-gedreven met levenskwaliteit als kerntaak. Meer kennis over jongdementie, omgaan met uitdagend gedrag, een aangepast activiteitenaanbod en een bewuste keuze voor deze zorg zodat de familie zich ook thuis kan voelen, zijn blijvende aandachtspunten. Men wil ook opnieuw starten met een ontmoetingsgroep en lotgenotencontact voor mensen met beginnende dementie waarbij na verloop van tijd ook kan gefocust worden op jongdementie. Gudrun Callewaert lichtte enthousiast 'Het Ventiel' toe, een inspirerende buddywerking voor mensen met jongdementie in Kortrijk. Ook in Leuven wil men met een buddyproject van start gaan. De avond werd afgesloten met een reflectie over de uitwerking van de zorgcirkels en de vraag naar partnerschap.