Het nieuwe beschermingsstatuut in België

De bewindvoerder als mogelijke vertegenwoordiger van de patiënt

Op 1 september 2014 trad een wet in werking die een nieuw beschermingsstatuut in het leven roept voor de persoon en zijn goederen. Het gaat om een ingrijpende hervorming van de regeling voor personen die niet (meer) in staat zijn om hun goederen naar behoren te beheren en/of om hun rechten goed uit te oefenen.

De vrederechter stelt een (of meerdere) bewindvoerder(s) aan

Om de persoon te beschermen die niet meer in staat is om zijn eigen belangen behoorlijk waar te nemen wegens zijn gezondheidstoestand wordt één algemeen statuut in het leven geroepen, het (nieuwe) bewind. De beschermde persoon staat centraal in dit beschermingsstatuut.

Lees hier over het nieuwe beschermingsstatuut.