Rechtsbescherming en vertegenwoordiging van iemand met dementie.

Alzheimer Nederland heeft allemaal informatie op een rijtje gezet over het nemen van beslissingen voor mensen met dementie. Op deze pagina staat een overzicht van deze informatie en waar de documenten te vinden zijn.

Wilsonbekwaamheid
Het is goed om al op tijd na te denken over dingen die in de toekomst geregeld zullen moeten worden als de persoon met dementie wilsonbekwaam wordt. Dit is het geval wanneer ze zelf geen beslissingen meer kunnen nemen over bijvoorbeeld medische zaken, of belangrijke dingen die geregeld moeten worden in het dagelijks leven. Dit is met name van toepassing in de latere stadia van de dementie want het is niet zo dat wanneer de diagnose gesteld wordt iemand geen eigen beslissingen meer kan maken, dit gaat geleidelijk aan omdat het steeds lastiger wordt om situaties te overzien en te beoordelen. Lees hier meer over wilsonbekwaamheid

Zorgbeslissingen nemen voor iemand met dementie
Wanneer je naaste niet meer in staat is zelfstandig over de benodigde zorg te beslissen dan zal iemand als vertegenwoordiger optreden. Wanneer er onduidelijheid is over de wettelijke vertegenwoordiging kan er ook een mentor, bewindvoerder of curator aangewezen worden. Lees hier meer over het nemen van zorgbeslissingen voor iemand met dementie

Belangrijke beslissingen voor later
Om te zorgen dat toekomstige beslissingen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de wens van de persoon met dementie, is het verstandig dit tijdig te bespreken met een notaris. Het is prettig als je naaste nog belangrijke zaken zelf kan regelen zolang dat nog mogelijk is. Hoe wensen en voorkeuren vastgelegd kunnen worden leest u hier

Als u meer wilt wilt weten over rechtsbescherming en vertegenwoordiging kunt u de brochure van Alzheimer Nederland downloaden: Brochure rechtsbescherming bij dementie.