Deze bachelorproef is aangeboden door Inge Selleslag voor het behalen van de graad van Bachelor in de Gezinswetenschappen.  

Jongdementie in het gezin: begeleiden van klacht naar kracht. 
Streven naar een contextuele hulpverlening.  

Samenvatting:
Deze bachelorproef beschrijft een gezin waarin een man met jongdementie leeft. De persoonlijkheid van alle gezinsleden, hoe ze met elkaar omgaan en communiceren, hun levensverhalen en hun beperkt netwerk zijn slechts een aantal factoren die mee bepalend zijn voor de ervaren impact. Zowel op het gezins- als op het beleidsniveau worden een aantal ondersteunende strategieën gesuggereerd.

Lees de volledige publicatie hier.