UZ Leuven - Unit voor personen met jongdementie

UZ Leuven heeft een aparte unit opgericht specifiek voor personen met jongdementie. Dit was wenselijk gezien de toename van het aantal patiënten. Niet omdat de ziekte meer voorkomt dan vroeger, wel omdat men door
bijkomende technische middelen sneller een diagnose kan stellen.

 

Lees meer…

  

Reportage Jongdementie - Het Journaal 18 maart 2015

Dementie treft niet enkel bejaarden, ook patiënten jonger dan 65 worden getroffen door de ziekte. Een juiste diagnose laat soms jaren op zich wachten en zit nog in de taboesfeer. Het Anker in Tongeren vangt mensen met jongdementie op in een huiselijke sfeer.

 

Lees meer…

  
 

Artikel De Morgen - 19 maart 2015

Jongdementie: kan je er iets aan doen?
4 vragen en antwoorden over de ziekte die vervreemdt.

Sinds deze week speelt 'Still Alice' in de Belgische zalen. De film toont het beklijvende verhaal van een gerenommeerd professor die geconfronteerd wordt met jongdementie.

Lees meer…

 

Het middagjournaal van Rick de Leeuw
Woensdag 4 maart 2015

"De kans om de kwaliteit van het leven van een medemens te verhogen, door iets te doen waar je allebei plezier aan beleeft, krijg je niet elke dag."


Lees meer…


Congres "Jonge mensen met dementie: in beweging"

Op 17 april 2015 vindt in Ede (Nederland) een congres rond jongdementie plaats. Tijdens dit congres staat het thema beweging centraal, zowel in figuurlijke als in letterlijke zin. Het congres richt zich naar alle professionelen die werkzaam zijn in de zorg voor personen met jongdementie.

Lees meer…

KU Leuven kraakt code dementie: "De eerste stap naar medicijn"

Moleculaire biologen van de KU Leuven halen de wereldpers met een nieuwe methode die dementiemedicijnen dichterbij brengt. In een laboschaaltje bootsten ze na hoe een bepaalde vorm van dementie ontstaat, en wisten ze dat defect ook te herstellen.

Lees meer…